Phần cứng

Biztools cung cấp đầy đủ vật tư, thiết bị ngoại vi, máy tính để bàn, máy chủ, thiết bị point-of-sale, và các phần cứng cần thiết để hỗ trợ giải pháp của bạn, bao gồm cả các khuyến cáo giấy, ruy băng, máy trạm, máy in và các phụ kiện, cũng như một loạt đầy đủ của IBM Servers.